Bijeenkomst 25 februari 2018

De eerste Gendermore bijeenkomst van 2018 is op zondag 25 februari gehouden. De bijeenkomst had een mooie opkomst van 13 deelnemers. De dag is begonnen met een voorstelronde. Tijdens dit moment krijgt iedereen de kans om wat over zichzelf te vertellen. Dit mag zo lang of kort als gewenst. Na de voorstelronde is er gepraat over verschillende thema’s rondom gender. Allereerst is het vraagstuk ‘hoe weet je wat je bent?’ aangekaart. Er is gesproken over hoe je erachter komt hoe je genderidentiteit in elkaar zit. Labels kunnen hiervoor heel fijn zijn. Doordat het voor sommigen lastig is om op het eigen gevoel te vertrouwen, is het vaak fijn om woorden te vinden die bij dit gevoel aansluiten. Tijdens de bijeenkomst mag ieder zoveel bijdrage leveren als diegene maar wil, zolang je je comfortabel voelt. De sfeer in de groep is erg gezellig en vriendelijk, wat ook in de pauze goed te merken is. De mensen die naar de Gendermore komen zijn van alle verschillende leeftijden en ieder geeft op een eigen manier vorm aan diens genderidentiteit.

Aan het eind van de bijeenkomst is er een moment genomen om na te denken over thema’s voor de volgende bijeenkomsten. Uit de groep kwamen drie hoofdthema’s naar voren. Dit waren genderexpressie, gendernetwerken en de sociale transitie. Tijdens de volgende bijeenkomst zal er allereerst worden ingegaan op genderexpressie: hoe geef je uiting aan je genderidentiteit, in de zin van bijvoorbeeld kleding en make-up. Er zal worden besproken hoe je gelezen wilt worden (als man, vrouw, non-binair persoon of anders) en of dit ook lukt. Ook is het belangrijk om de reacties vanuit je omgeving daarin mee te nemen. Hoe wordt er gereageerd? Zijn dit positieve of negatieve reacties? Naast genderexpressie zijn gendernetwerken en de sociale transitie ook belangrijk. Sommige non-binaire mensen hebben behoefte aan een netwerk, waarin zij aan informatie kunnen komen over bijvoorbeeld kleding, binders, make-up, hormonen, ervaringen, etc. Maar hoe creëer je zo’n netwerk? Uit de groep kwam naar voren dat zij tijdens Gendermore zekerder worden over hun genderidentiteit. Er wordt een positief gevoel gevormd, het gevoel dat het kan en dat het normaal is. Wanneer je als non-binair persoon in een andere omgeving terecht komt met voornamelijk cis-mensen kan je al snel een ander gevoel krijgen. Dit gevoel is mogelijk negatief. Het gevoel dat non-binair zijn niet kan en dat de rest van de wereld ‘normaal’ is. Maar hoe kan je jezelf zijn buiten Gendermore? Hoe vorm je een netwerk waarin je geaccepteerd wordt zoals je bent? Dit kan ook te maken hebben met een sociale transitie doen. Er zal later besproken worden hoe je zelf een sociale transitie hebt gedaan of hoe je het zou kunnen doen. Hoe leg je je genderidentiteit uit, als je zelf nog niet zo goed weet hoe het in elkaar zit? Moet je je eigen genderidentiteit wel precies zelf kunnen begrijpen voordat je het anderen vertelt of kun je het ook op een andere manier aan je omgeving uiten?

Tijdens de volgende bijeenkomst wordt er begonnen met de verdieping in het thema van genderexpressie. De andere twee thema’s volgen daarna. Tijdens de komende bijeenkomsten zullen nog nieuwe thema’s worden bedacht voor de toekomst. Mocht je interesse hebben gekregen in Gendermore, kijk dan op de website van www.gendermore.info of stuur een mail naar gendermore@coceindhoven.nl

Bijeenkomsten 2018:
22 april genderexpressie
10 juni gendernetwerken
26 augustus sociale transitie
14 oktober —
9 december —